โดย {0}
logo
Foshan Esg New Energy Technology Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:แบตเตอรี่ตะกั่วกรด,แบตเตอรี่อัตโนมัติ,กังหันลม,แผงเซลล์แสงอาทิตย์,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
Minor customizationYears in industry(8)Total staff (28)Total trading staff (12)